ស្ករត្នោតកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ប្រចាំអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនខនហ្វីរេល នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ស្ករត្នោតសរីរាង្គកម្ពុជាទទួលបានពានរង្វាន់លេខ១ ជាផលិតផលល្អបំផុតប្រចាំអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ នៅក្នុងសន្និសីទម្ហូបអាហារអាស៊ានលើកទី១៥ ដែលប្រព្រិត្តទៅនៅប្រទេសវៀតណាម។

នេះ​គឺជា​លើកដំបូង​ដែល ស្ករត្នោត​កម្ពុជា​បានទទួល​រង្វាន់​ជា​មេ​ដាយ​មាស​នៅក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន បន្ទាប់​ពី​រយៈពេល​ ១២​ ​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​ទទួល​បាន​ពាន​ដូច​គ្នា​នេះ​ប្រចាំ​តំបន់​អឺរ៉ុប​។

No automatic alt text available.

មក​ដល់​ពេល​នេះ មាន​តែ​ស្ករ​ត្នោត​កំពង់ស្ពឺ​របស់​កម្ពុជា​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​ទទួល​បាន​ឋានៈ​ជា​ផលិតផល​សម្គាល់ ទីតាំង​ភូមិសាស្ត្រ ឬ ​(GI)​។

ក្រៅពីផលិតផលស្ករត្នោត កម្ពុជាបានចុះបញ្ជីផលិតផល GI  លើផលិតផលម្រេចកំពត និងផលិតផលមួយចំនួនទៀត​ដោយទទួលបានការការពារស្របច្បាប់ពីប្រទេសថៃ  ជាពិសេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបរួចមកហើយ។

 

Advertisements

New Business Registration

CAMBIZIAN Co., Ltd. provides ‘business registration services‘ to both local and foreign investors. Business registration in Cambodia is much similar to the licensing services in many other countries. The business registration is not only for new startups, but also for other the existing foreign businesses whose target is to expand their businesses operation into Cambodia market. In other words, investors are required to register their new businesses, new local or foreign branches, new representative offices, franchises, insolvencies, company information amendments, and Foreign Direct Investment (FDI) so as to comply with the Kingdom’s law and regulations.

Documentation should be the most complicated process, among all, not only in Cambodia but also in other countries such as the United States, Korea, EU, and Japan. In Cambodia, in order to register their businesses, investors are required to submit the following common documents: Business Name, Business Activities, Business location and Board of Directors’ address, Shareholder’s information, Company’s Article of Incorporation, Passport and Photos, Fees, and other related documents.

Talking and discussing with a good business consulting company should be the best practice for business registration in a new country where you are not familiar with. CAMBIZIAN Consultant is considered as the best consulting company helping businesses at all sizes to start and operate their business successfully in Cambodia. With our specialists and experiences, investors do not have to worry about legal issues which are the concerns of most businesses.

CAMBIZIAN Consultant has provided corporate consultation service to several companies from different industries, including Advoyer, SpaciaNet, AirXpress, Botica, Jeoun Leoun Plastic Card (Cambodia), Borey Long Ny City, IdeaPlus, Cellcard Finance, CamUpJob (T.A.G Job Center), Dariya Travel, and AED Angkor Credit, as well as the personal consultation service to individual clients. We are delighted that they enjoy our services, thanks to the trust we made and the flawless coordination we provided.

As a one-stop services provider, you can trust CAMBIZIAN Consultant  and be our partner clients! For more inquiry, please fill out the contact form below:

Please kindly fill out the information below to verify with the payment:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sample Certificate of Incorporation from Ministry of Commerce:

CertificateOfIncorporation-hide