ព្រលានយន្តហោះថ្មី៖ សង្ខេប

  • ទំហំ​ដី៖ ២៦០០​ហិកតា
  • ទីតាំង៖ ​ក្រុង​តាខ្មៅ និង​ស្រុក​កណ្តាល​ស្ទឹង ខេត្ត​កណ្តាល
  • លំដាប់​ថ្នាក់ 4F
  • សាងសង់ដោយ​​ក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport Investment Co., Ltd
  • ទុន​វិនិយោគ​សរុប ១៥០០លាន​ដុល្លារ
  • ភាគទុន​វិនិយោគ​៖​ កម្ចី​ធនាគារ​បរទេស ១១០០លាន​ដុល្លារ កម្ចី​ពី​ភាគទុន​របស់​ក្រុមហ៊ុន OCIC ចំនួន ២៨០លាន​ដុល្លារ
  • ​ដើមទុន​ចុះបញ្ជី ១២០លាន​ដុល្លារ

airport_largephoto6253697096121165817_large