ឱកាសការងារសម្រាប់ អ្នកពូកែ (ផ្នែកលក់ & ទំនាក់ទំនង)

ជ្រើសរើសសរុប៖ ៥នាក់ / 5 Slots


** របៀបដាក់ពាក្យ៖
– ត្រូវចុចលើ Link URL (https://forms.gle/rZD3AcshDodSUhhz5) រួចឆ្លើយគ្រប់សំនួរ ដែលមានក្នុងនោះ
– ករណីឆ្លើយមិនបានគ្រប់សំនួរ ឬមិនច្បាស់លាស់ បេក្ខជនគ្មានសិទ្ធិមកសម្ភាសឡើយ។


** លក្ខខណ្ឌ និងគុណវុឌ្ឈិ របស់បេក្ខជន៖

 • កំពុងសិក្សាឆ្នាំទី៣-៤ ឬបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែក ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ទីផ្សារ សេដ្ឋកិច្ច គ្រប់គ្រង ច្បាប់ ឬរដ្ឋបាលសាធារណៈ
 • ផ្តល់អាទិភាពចំពោះអ្នកចេះភាសាចិន ជប៉ុន ឬកូរ៉េ ច្បាស់លាស់
 • មានភាពស្មោះត្រង់ រួសរាយ រាក់ទាក់ ហ្មត់ចត់ ច្បាស់លាស់ អត់ធ្មត់ តស៊ូ ចេះគួរសម មានសុជីវធម៌ និងស្រលាញ់ការងារ។
 • ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (Ms. Word & Excel, QuickBooks, ឬ E-filing) ច្បាស់លាស់
 • មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ការបំពេញការងារ
 • ចង់ចេះ ចង់ដឹង និងរៀនបន្ថែមអំពីការងារ

អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន៖

 • ប្រាក់បៀវត្សរ៌សមរម្យ តាមសមត្ថភាព
 • ប្រាក់លើកទឹកចិត្តពេលមានបុណ្យទានសំខាន់ៗ
 • ប្រាក់ខែទី១៣ សម្រាប់បុគ្គលិកមានស្នាដៃការងារល្អ
 • ប្រាក់ថែមម៉ោង
 • ការឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យ តាមប្រតិទិនឈប់សម្រាករបស់រដ្ឋ
 • ការឈប់សម្រាកថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ
 • ការបណ្តុះបណ្តាលពីបុគ្គលិកថ្នាក់លើដែលមានជំនាញពិតប្រាកដ
 • មានឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយជាអ្នកជំនាញពិតប្រាកដ
 • បរិយាកាសការងារ និងកន្លែងធ្វើការស្អាត មានអនាម័យ មានផាសុកភាព និងសុវត្ថិភាព
 • ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ ទទួលស្គាល់ពីអតិថិជន អ្នកជំនួញ​ ពាណិជ្ជករ និងវិនិយោគិន ទូទាំងប្រទេស ទាំងថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ
 • ធ្វើការជាមួយក្រុមការងារដែលមានសាមគ្គីភាព ចេះជួយទុក្ខធុរៈគ្នា

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង៖
ទីក្រុងអូឡាំព្យា ស៊ីធី, រាជធានីភ្នំពេញ (The Olympia City, Phnom Penh)

ស្វែងរកមុខតំណែងផ្សេងទៀតhttp://www.cambizian.com/category/job/


Advertisements
Advertisements
Advertisement