តើការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម-ពន្ធដារ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន មានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណា?

អតិថិជនជាទីគោរពរាប់អាន! តើលោកអ្នកដឹងទេ ថាការប្រកបអាជីវកម្មដោយស្របច្បាប់ តម្រូវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះ? តើលោកអ្នកធ្លាប់បានលឺដែរទេ ថាការប្រកបអាជីវកម្មដ៏ត្រឹមត្រូវ ត្រូវទទួលបានការចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវ? ថ្ងៃនេះ CAMBIZIAN សូមពន្យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និងការចុះបញ្ជីពន្ធដារ ដើម្បីជាជំនួយស្មារតីដល់លោកអ្នក ក្នុងការប្រកបអាជីវកម្ម។

Advertisements
Advertisements

ជាទូរទៅ ក្រោយពេលចុះបញ្ជីរួច លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ដូចតទៅ៖
(១) លោកអ្នកនឹងទទួលបានទំនុកចិត្តកាន់តែច្រើនពីអតិថិជនធំៗ ព្រមទាំងអាចពង្រីកទីផ្សារកាន់តែធំ និងកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនកាន់តែល្បីល្បាញ។
(២) លោកអ្នកនឹងអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចពេញលេញ ស្របតាមច្បាប់និងនីតិវិធីពន្ធដារ ពាណិជ្ជកម្ម ការងារ និងច្បាប់ដទៃទៀត។

Advertisements
Advertisements

(៣) លោកអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជា សិប្បកម្ម ការទិញ-លក់ហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនសំណង់ អចលនទ្រព្យ ធនាគារ ហាងបញ្ចាំ រោងចក្រ និងការនាំចូលទំនិញគ្រប់ប្រភេទ (គ្រឿងសំអាង អាហារបំប៉ន ឱសថ គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចជាដើម)។

Advertisements
Advertisements

(៤) អាចផ្តល់ទំនុកចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក រវាងភាគីម្ចាស់ហ៊ុន ក្នុងការចូលរួមបណ្តាក់ទុនប្រកបអាជីវកម្មរួមគ្នា ដើម្បីបញ្ជៀសការបោកប្រាស់នានា។
(៥) អាចពង្រីកអាជីវកម្មឲ្យកាន់តែធំ ដើម្បីអាចមានសិទ្ធិលក់ហ្វ្រេនឆាយ (Franchising) ឬចូលក្នុងផ្សារភាគហ៊ុន(IPO) ឬបើកសាខាឲ្យកាន់តែច្រើន។

Advertisements
Advertisements

(៦) ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងបណ្ណប៉ាតង់-លេខទីន (លេខអត្តសញ្ញាណ អ.ត.ប) ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសម្រាប់ផ្តល់ជូនអតិថិជន ដើម្បីកាត់កងវ៉ាត់ (VAT 10%)។

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ CAMBIZIAN ដើម្បីទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់ដ៏ត្រឹមត្រូវ ប្រកបដោយទំនុកចិត្ត ឆាប់រហ័ស និងតម្លៃសមរម្យ តាមរយៈអាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនងខាងក្រោម៖

———————–

Advertisements
Advertisements

各位商人,您是否知道注册公司的重要性?

(1)您将获得大型商业合伙的更多信任,并能够扩展市场并建立更有名誉的公司。
(2)能够对税务法、商业法、劳工法等法律履行义务
(3)具有从事许多重要的商业活动的权利,例如手工业、生产业、股票交易、建筑业、房地产业、银行业、当铺、工厂,以及各种商品进出口(化妆品,建筑材料,保健食品,药品,电子产品等)。

请通过以下地址和电话号码与CAMBIZIAN联系,以获取明确性、信任性、快速性,以及价格实惠的咨询服务:

Advertisements
Advertisements

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង ដើម្បីចុះបញ្ជីគ្រប់ប្រភេទ / Address and Contact Information for Business Registrations:
*ទូរស័ព្ទ/Contact:
– 095 806 670 (ខ្មែរ / English/ 中柬)
– 096 903 2495 / 087 695 936 (ខ្មែរ / English/ 中柬)
– 093 662 888 / 092 388 503 (ខ្មែរ / English/ 中柬)
* អ៊ីមែល / Email: kim.cambizian@cambizian
* អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង: ទីក្រុង Olympia City (អគារ The Fortune Tower), រាជធានីភ្នំពេញ.

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisement