អតិថិជនជាទីគោរពរាប់អាន! តើលោកអ្នកដឹងទេ ថាការប្រកបអាជីវកម្មដោយស្របច្បាប់ តម្រូវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះ? តើលោកអ្នកធ្លាប់បានលឺដែរទេ ថាការប្រកបអាជីវកម្មដ៏ត្រឹមត្រូវ ត្រូវទទួលបានការចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវ? ថ្ងៃនេះ CAMBIZIAN សូមពន្យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និងការចុះបញ្ជីពន្ធដារ ដើម្បីជាជំនួយស្មារតីដល់លោកអ្នក ក្នុងការប្រកបអាជីវកម្ម។

ជាទូរទៅ ក្រោយពេលចុះបញ្ជីរួច លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ដូចតទៅ៖
(១) លោកអ្នកនឹងទទួលបានទំនុកចិត្តកាន់តែច្រើនពីអតិថិជនធំៗ ព្រមទាំងអាចពង្រីកទីផ្សារកាន់តែធំ និងកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនកាន់តែល្បីល្បាញ។
(២) លោកអ្នកនឹងអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចពេញលេញ ស្របតាមច្បាប់និងនីតិវិធីពន្ធដារ ពាណិជ្ជកម្ម ការងារ និងច្បាប់ដទៃទៀត។

Advertisements
Advertisements

(៣) លោកអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជា សិប្បកម្ម ការទិញ-លក់ហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនសំណង់ អចលនទ្រព្យ ធនាគារ ហាងបញ្ចាំ រោងចក្រ និងការនាំចូលទំនិញគ្រប់ប្រភេទ (គ្រឿងសំអាង អាហារបំប៉ន ឱសថ គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចជាដើម)។

Advertisements
Advertisements

(៤) អាចផ្តល់ទំនុកចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក រវាងភាគីម្ចាស់ហ៊ុន ក្នុងការចូលរួមបណ្តាក់ទុនប្រកបអាជីវកម្មរួមគ្នា ដើម្បីបញ្ជៀសការបោកប្រាស់នានា។
(៥) អាចពង្រីកអាជីវកម្មឲ្យកាន់តែធំ ដើម្បីអាចមានសិទ្ធិលក់ហ្វ្រេនឆាយ (Franchising) ឬចូលក្នុងផ្សារភាគហ៊ុន(IPO) ឬបើកសាខាឲ្យកាន់តែច្រើន។

Advertisements
Advertisements

(៦) ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងបណ្ណប៉ាតង់-លេខទីន (លេខអត្តសញ្ញាណ អ.ត.ប) ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសម្រាប់ផ្តល់ជូនអតិថិជន ដើម្បីកាត់កងវ៉ាត់ (VAT 10%)។

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ CAMBIZIAN ដើម្បីទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់ដ៏ត្រឹមត្រូវ ប្រកបដោយទំនុកចិត្ត ឆាប់រហ័ស និងតម្លៃសមរម្យ តាមរយៈអាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនងខាងក្រោម៖

———————–

Advertisements
Advertisements

各位商人,您是否知道注册公司的重要性?

(1)您将获得大型商业合伙的更多信任,并能够扩展市场并建立更有名誉的公司。
(2)能够对税务法、商业法、劳工法等法律履行义务
(3)具有从事许多重要的商业活动的权利,例如手工业、生产业、股票交易、建筑业、房地产业、银行业、当铺、工厂,以及各种商品进出口(化妆品,建筑材料,保健食品,药品,电子产品等)。

请通过以下地址和电话号码与CAMBIZIAN联系,以获取明确性、信任性、快速性,以及价格实惠的咨询服务:

Advertisements
Advertisements

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង ដើម្បីចុះបញ្ជីគ្រប់ប្រភេទ / Address and Contact Information for Business Registrations:
*ទូរស័ព្ទ/Contact:
– 095 806 670 (ខ្មែរ / English/ 中柬)
– 096 903 2495 / 087 695 936 (ខ្មែរ / English/ 中柬)
– 093 662 888 / 092 388 503 (ខ្មែរ / English/ 中柬)
* អ៊ីមែល / Email: kim.cambizian@cambizian
* អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង: ទីក្រុង Olympia City (អគារ The Fortune Tower), រាជធានីភ្នំពេញ.

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements