ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសុំការអធ្យាស្រ័យពីមហាជន ចំពោះបញ្ហារអាក់រអួលក្នុងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

(ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)៖ ដើម្បីរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហារអាក់រអួល សំដៅពង្រឹងយន្តការ និងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រ​ចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញ ដល់សាធារណជន និងក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូល។ សូមអាន ឬទាញយកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដូចខាងក្រោម៖


20729439_1636245163055022_3555709945512191162_n

Advertisements

Advertisement

One thought on “ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសុំការអធ្យាស្រ័យពីមហាជន ចំពោះបញ្ហារអាក់រអួលក្នុងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s