ចង់បើកសិប្បកម្មផលិតទឹកសុទ្ធ តើត្រូវរត់ច្បាប់ដូចម្តេច?

បងប្អូនអាជីវករមួយចំនួន ដែលកំពុងសំឡឹងរកឪកាសវិនិយោគ ប្រហែលពុំទាន់ដឹងច្បាស់ ថាបើចង់បើកសិប្បកម្មផលិតទឹកសុទ្ធ តើត្រូវរត់ច្បាប់ដូចម្តេច? ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងណាខ្លះនោះទេ? CAMBIZIAN CONSULTANT សូមរៀបរាប់ត្រួសៗអំពីក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដូចតទៅ៖

  1. ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម៖ ក្រសួងមួយនេះ ជាអាណាព្យាបាល លើសិប្បកម្មខ្នាតតូច និងអាជីវកម្មទាំងឡាយណា ដែលទាក់ទងនឹងវិស័យផលិតកម្ម។ ក្រសួងនេះជាអ្នកវាយតម្លៃ ថាតើផលិតផលដែលបានផលិតចេញដោយគ្រឹះស្ថានរបស់លោក-អ្នក គោរពតាមស្តង់ដារគុណភាព ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឬយ៉ាងណា។
  2. ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖ ក្រសួងនេះ មានភារកិច្ចគ្រប់គ្រងការចុះបញ្ជីធ្វើអាជីវកម្មថ្មីគ្រប់ប្រភេទ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទាំងអាជីកម្មខ្នាតតូច មធ្យម និងធំ។ បើខកខានមិនបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម នៅទីនេះ អាជីវកម្មរបស់លោក-អ្នក នឹងមិនអាចដំណើរការដោយស្របច្បាប់បានទេ។ បើគ្មានវិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក៏មិនទទួលចុះបញ្ជីពន្ធដារ និងប៉ាតង់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់លោក-អ្នកបានដែរ។
  3. អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ៖ ជាកន្លែងដែលត្រូវស្នើសុំចុះបញ្ជីពន្ធដារ ប៉ាតង់ និងប្រថាប់ត្រា។ ស្ថាប័នមួយនេះ ជាអ្នកតាមដាន ត្រូតពិនិត្យរាល់ការបង់ពន្ធ ពីអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ចូលថវិការជាតិ។ ក្រោយពេលចុះបញ្ជីរួចរាល់ លោកអ្នកនឹងត្រូវបង់ពន្ធប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំនៅតាមសាខាពន្ធដារណាមួយ អាស្រ័យលើអាសយដ្ឋានអាជីវកម្មរបស់លោក-អ្នក។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងការបើកអាជីវកម្មផ្សេងៗ លោក-អ្នកអាចទាក់ទង ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្ម ជាមួយជំនាញការផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់របស់ក្រុមហ៊ុន CAMBIZIAN CONSULTANT តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ដែលមានភ្ជាប់ជូនក្នុងរបារ CONTACT ខាងលើ។

 

Advertisements

Published by

Cambizian Consulting

CAMBIZIAN is an experienced consulting company, established in 2013 under the laws of the Kingdom of Cambodia, to help facilitate both domestic and foreign investors in Cambodia in legal affairs. If you have difficulties in your business startups, cannot make the best for your business, or need someone to talk with to move ahead toward a successful investment, CAMBIZIAN is your only choice. CAMBIZIAN provides you with experienced and excellent services at reasonable fees and comfortable discussion environment. We provide the most cutting-edge information, business and legal concepts, friendly discussion about problems in your business, and the most timely response to your issues. CAMBIZIAN's stakeholders, from the CEO to the bottom-line staff, are all friendly, easy to talk with, reliable, truth-worthy, and welcoming. We are waiting to seeing your presence at our office.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s